Opis techniczny

Produkty » Opis techniczny

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWY:

Płyta nakrywowa, ściany boczne i dno zbiornika wykonane z betonu wodoszczelnego (z dodatkiem środka uszczelniającego APROMENT) klasy B25 – zbrojone siatkami zbrojeniowymi z prętów fi 8 i fi 10 ze stali A – III.

Izolacja wodochronna powierzchni zewnętrznych zbiornika pokryta emulsją asfaltową ABIZOL.

Otwór włazowy w płycie nakrywkowej  o wymiarach 50 x 50 x 30cm, wyposażony w dwie betonowe płytki nakrywające o grubości d = 5cm.

Płyty nakrywowe przy pojemnościach: 4200 l, 5200 l, 6000 l są grubości d = 10 cm.

Płyty nakrywowe przy pojemnościach: 8500 l, 10000 l są grubości d = 12 cm.

Płyty nakrywowe podwójnie zbrojone są grubości 17 cm.